Follow

FAQ Exigus

1. Om man har tecknat avtal med Exigus via upphandling, vad händer då vid ett byte?Löper nuvarande avtal på, eller behöver vi skriva nytt?

   Vid ett byte till QBank uppdateras ert befintliga avtal, vilket betyder att en ny upphandling inte behöver genomföras. Det kan dock finnas undantag från detta så kontakta oss så går vi igenom vad som gäller.

2. Vilka nya/andra tjänster kommer QBank tillhandahålla?

   QBank är en framtidssäkrad lösning med en mycket säker driftmiljö, snabb support och säker back-up. Vi erbjuder en mängd tjänster och funktioner och ni har möjlighet att integrera er bildbank med andra lösningar såsom webbpublicering (Episerver, Sitecore, Wordpress) intranät (SharePoint), varumärkesportal, sociala medier-publicering, produktinformationshantering (PIM), grafisk produktion, Microsoft Office och InDesign.

Vi jobbar konstant med utveckling av QBank. Vi har ett stort team med IT-utvecklare som arbetar med uppdateringar och förbättringar för att möta användarnas behov och systemets tillgänglighet.

3. Hur skiljer sig Exigus och QBank åt - gränssnitt, funktioner etc.?

   Den största skillnaden är att QBank är ett DAM-system där en av många funktioner är en bildbank, medan Exigus enbart är en bildbank. Det finns väldigt stora utvecklingsmöjligheter i QBank som inte finns i Exigus. På QBank har vi ett stort team av IT-utvecklare som städigt arbetar med nya funktioner och utveckling av systemet.

En annan stor skillnad är att administratörerna och användare arbetar i skilda vyer i QBank. Istället för att arbeta i en gemensam miljö som i Exigus, arbetar administratören i en så kallad back-end, som en systemsida av bildbanken, medan användarna laddar ner material från en så kallad front-end, en vanlig webbsida. I en back-end laddar administratörer upp digitalt material, redigerar, publicerar och styr användarnas rättigheter. I en front-end ser användarna bara det material som de har rättigheter att ladda ner. En front-end kan både fungera som en publik sajt eller vara skyddad via inloggning eller integrerad i ett intranät för att användas internt.

4. Är QBank lika enkelt som Exigus?

   När vi har utvecklat QBank har användarvänlighet varit ett ledord. QBank ska vara enkelt att använda för alla. Istället för att administratörer och användare arbetar i en gemensam miljö, som i Exigus har vi valt att separera detta så att administratörerna arbetar i en så kallad back-end, som en systemsida av bildbanken, medan användarna laddar ner bilder i en så kallad front-end, på vanlig webbsida. I en back-end laddar administratörer upp digitalt material, redigerar, publicerar och styr användarnas rättigheter. I en front-end kommer användarna bara åt det material som de har rättigheter att ladda ner.

Trots QBanks många möjligheter går det att använda precis i samma skala som ni gjort i Exigus. Vi har en väldigt bred kundbas med allt från enmannaföretag till globala koncerner med 20 000 medarbetare, så det är mycket flexibelt.

5. Hur sker en eventuell överflyttning till QBank?

   En flytt till QBank innebär att vi träffas för ett uppstartsmöte för att komma överens om hur er QBank kan användas optimalt. Därefter sköter vår personal flytten av era bilder från Exigus till QBank. Då följer även metadata och historik med, inget går förlorat i flytten.

Vill ni välja en mer avancerad lösning så föreslår vi en workshop på cirka fyra timmar för att fastställa funktioner, integrationer, grafisk profil etc. Ett tillvägagångssätt som de flesta av QBanks kunder brukar följa.

6. Hur ser prisbilden ut för motsvarande tjänst vi har idag?

   QBank är en DAM-lösning vilket betyder att det finns fler funktioner utöver bildbanken. Prisbilden skiljer sig därför åt beroende på vilka funktioner som inkluderas, hur mycket lagringsutrymme ni är i behov av samt hur många administratörer ni vill ha. Kontakta oss för en prisuppgift på en QBank för er.

7. Har ni någon support?

   Vi har som policy att erbjuda en snabb och effektiv support gentemot våra kunder – vi är nöjda när våra kunder är nöjda. Helpdesk är en kanal för användare och administratörer i verksamheten. Vi använder supportsystemet Zendesk för att registrera alla ärenden, vilket ger ett effektivt stöd för support, statistik och spårbarhet. I normala fall försöker vi hitta en lösning på ärendet omgående. Skulle ärendet visa sig vara komplicerat eller svårt att lösa direkt kommer vi att sammanställa ärendet och skicka det vidare till berörda personer hos er för information. 

8. Vad händer om vi väljer att inte flytta till QBank?

   Den 31 december 2017 stänger vi ner Exigus, därefter kommer systemet inte längre vara i bruk. Detta är ett beslut vi tagit för att det blir för kostsamt att driva två separata bildbanker jämsides. Vi har valt att gå vidare med den lösning som har mest utvecklingsmöjligheter och det är QBank. Skulle ni välja att inte flytta över er bildbank till QBank, ser vi till att ni kan plocka ut ert material från Exigus innan den 31 december 2017.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk